Till Rektorn för Mittuniversitetet Anders Fällström

Hej

Antirasistiska Akademin är en förening med ett hundratal aktiva medlemmar och stödmedlemmar som verkar för ett akademiskt samhälle fritt från rasism. Med anledning av att socionomprogrammet på din högskola hotas av beslut om nollintag, vill vi framföra följande synpunkter:

  1. Utbildningen har fått väl renommé runt om i landet tack vore dess inriktning på postkoloniala och raskritiska perspektiv, vilket dessutom gör det unikt i Sverige och sällsynt internationellt.
  2. Att utbildningen har uppnått en sådan hög status är i mångt och mycket resultat av ansträngningarna från dess föreståndare professor Masoud Kamali.
  3. Argumentationen om att beslutet skulle vara ett svar på existerande arbetsmiljöproblem står inte i proportion med det beslutet. Beslutet går över personal och studenter samt över ett helt, och dessutom högst relevant studie- och utbildningsfält.

Vår förening ser med oro på beslutet att inte anta studenter till programmet och därigenom bestraffa personalen och deras professor som tillsammans byggt upp en framgångsrik utbildning. Detta mörklägger det positiva arbetet som har gjorts på socionomprogrammet vid Mittuniversitetet, men även inom det postkoloniala och raskritiska fältet i Sverige. Detta är något som diskuteras vid flera olika universitet och högskolor idag och vi kommer att följa upp utvecklingen i frågan.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Antirasistiska akademi
genom ordförande Adrián Groglopo

2017-04-19