0

Antirasistiska Akademin uttrycker sitt stöd till den colombianska storstrejken

Antirasistiska akademin vill härmed uttrycka sitt fulla stöd till det colombianska folket som sedan den 28:e april 2021 mobiliserat sig i en nationell strejk och samtidigt drabbats av omfattande statligt våld.  

Studenter och lärare vid gymnasieskolor och universitet har sedan den dagen mobiliserat sig tillsammans med fackförbund, gräsrotsorganisationer och ursprungsfolken i den största nationella strejken i modern tid. Strejkens främsta mål är att protestera mot en skattereform som tillsammans med andra reformer skulle fördjupa ojämlikheterna i landet. Strejken tvingade regeringen dra tillbaka skattereformen. Men folk fortsätter protestera tills regeringen drar tillbaka hela reformpaketet. 

Mot bakgrund av strejkens nya mål skickade regeringen poliskåren att slå ned de fredliga demonstrationerna med våld. Antalet demonstranter döda av polisens ingripanden har passerat ett 50-tal, mestadels ungdomar. Hundratals har utsatts för sexuellt våld, skottskador; olagliga frihetsberövanden närmar sig 2000 fall, varav nära 1000 inkluderar polisövervåld. Över 500 demonstranter har rapporterats försvunna under protesterna. Ursprungsfolken har demonstrerat tillsammans med ungdomar och även blivit mål för skjutningar och statligt våld. Myndigheternas passivitet bidrar till att naturalisera polisens kränkningar av de mänskliga rättigheterna och det eskalerande polisvåldet. 

Vi konstaterar att rapporteringen i svenska medier om de fredliga demonstrationerna i Colombia är ännu mycket mager. Med stöd i denna rapportering bestämde riksdagen nyligen att inleda förhandlingar om att sälja JAS-flygplan till Colombias regering.  

Mot denna bakgrund kräver Antirasistiska akademin att: 

1- Sveriges Televisions- och Sveriges Radios informerar sakligt om det omfattande polisvåldet mot de fredliga demonstrationerna, och att rapporteringen blir utförligt till försvar av de mänskliga rättigheterna i Colombia. 

2- Den svenska riksdagen stoppar all export av militär utrustning till Colombia och istället sätter press på att de mänskliga rättigheterna efterlevs i landet. 

3- Student- och lärarorganisationer i Sverige stödjer det colombianska folkets krav på att regeringen i Colombia ska garantera rätten till protest- och yttrandefrihet, att polisvåldet stoppas, att polisbrott utreds och döms. 

#SOSColombia, #NosEstanMatando, #Resistencia 

 Antirasistiska Akademin