Svart på vitt om vårt svartvita Sverige – Rasism, diskriminering och motmakt

Lördagen 21 april 2007, ABF, Sveavägen 41, Stockholm

Antirasistiska Akademin arrangerade tillsammans med Centrum för marxistiska samhällsstudier och ABF en dag med presentationer från olika organisationer som arbetar mot rasism. Följande organisationer medverkade och presenterade sina verksamheter:

  • Antirasistiska Akademin
  • Expo
  • Fackligt Aktiva Invandrare
  • Nätverket mot rasism
  • Quick Response
  • SACs papperslösa-grupp