CEMFOR och ArAs konferens i Uppsala

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasismen (CEMFOR), Uppsala universitet, samarrangerar med ArA en konferens om välfärd och rasism, 11-13 oktober 2017.
Se programmet här.

Under konferensen kommer ArA att presentera sitt videointervju-projekt och släppa en kort introduktionsfilm om projektets innehåll.

I samband med konferensen, fredagen den 13 oktober kommer ArA att hålla sitt årsmöte, där ny styrelse och inriktning för kommande verksamhetsår väljs (se konferensprogrammet för detaljer).