Vit makt 

Vit makt är ett rasistiskt slagord som används för att framhäva att personer med vit hudfärg är mer högstående än andra. Vit makt är även en benämning på ett rasistiskt nätverk som oftast domineras av yngre personer och som är fokuserat på den rasistiska musikindustrin.

Vit makt, eller White Power som är det internationella begreppet, handlar om en global kamp för den vita rasens överlevnad. Rörelsen är revolutionär, i meningen att det finns ingen tro på politiska lösningar. I längden anses den väpnade kampen oundviklig. Men i en övergångsfas kan det vara nödvändigt att agera på ett annat sätt för att beveka de massor som man senare hoppas ska stödja den vita revolutionen. Vit Makt är egentligen en modifiering av nationalsocialismen, och de ideologiska likheterna är påtagliga. Tron på judarnas allomfattande makt är stor, liksom föraktet för kommunismen och liberalismen. Samtidigt har mycket nytt tankegods tillförts, i dag hyllas de gamla nazi-tyska ledarna sida vid sida med moderna rockband och martyrer.

Det är svårt att säga vem som utmyntade begreppet ”Vit makt”. Det aktualiserades dock i början av 1960-talet av den amerikanske nazistledaren George L. Rockwell som skrev en bok med titeln ”White Power” 1963. Att det just var i USA som många av de nya tankarna inom dagens nationalsocialism föddes var inte självklart. De amerikanska nationalsocialisterna har alltid varit få, och de har ofta haft en särskild vurm för de mer spektakulära sidorna av ideologin med uniformer och ritualer, vilket gett upphov till uttrycket ”Hollywoodnazister”. Men det geografiska avståndet till de europeiska rötterna har sannolikt bidragit till att de amerikanska aktivisterna känt sig friare och mer öppna för förändring.

Vit makt-begreppet användes mest av olika amerikanska grupper fram till slutet av 1970-talet. Då lanserades det av den nya rasistiska musikrörelsen i Storbritannien som samlades kring förgrundsgestalten Ian S. Donaldson, sångare i rockbandet Skrewdriver, som avled i september 1993 och snabbt blev en slags martyr för unga nationalsocialister. Sedan dess har Vit Makt blivit ett  samlande begrepp för nationalsocialister och rasideologer i Europa och USA. Vit Makt-begreppet har öppnat för nya allianser mellan vita rasister i olika delar av världen. I den nya rörelsen är amerikanska sekter som Ku Klux Klan lika välkomma som de sydafrikanska apartheidförespråkarna. En självklar del av Vit makt-rörelsen är Vit makt-musiken som blivit ett av de viktigaste sätten att sprida nationalsocialistisk och rasistisk propaganda. Den har också givit den rasistiska musikrörelsen betydande inkomster.

Sammanfattningsvis kan man säga att det Donaldson erbjöd var en mer livsstilsinriktad nationalsocialism där organisationer och partier var underordnade gemenskap och grupptillhörighet. Han öppnade möjligheten att vara med i rörelsen enbart genom att konsumera kläder, musik och genom att omge sig med de rätta symbolerna och attributen. Internet har blivit en plats för att sprida vitmakt budskapet och få kontakt med nya sympatisörer. Antalet rasistiska hemsidor har ökat lavinartat de senaste åren. Dessa tillhandahåller förutom försäljning av varor även propaganda, nyheter, samt möjligheter till kontakt med likasinnade inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Sidorna innehåller ofta länksamlingar till grupper från stora delar av världen. Inte minst är antalet amerikanska hemsidor betydande.

Under 1990-talet har Sverige kommit att bli ett centrum för distribution av Vit makt-musik till resten av västvärlden. Mängder av skivor produceras här och sprids inte minst till länder där lagstiftningen är hårdare, exempelvis Tyskland. Detta har tidvis inbringat stora summor av pengar. Organisatörerna av detta har åtalats för hets mot folkgrupp men de flesta åtal har lagts ner på grund av en regel som säger att skivorna inte får vara äldre än ett år. Denna delen av lagstiftningen håller nu på att ses över.

Litteratur

Bullock, Alan (1986), Hitler en studie i tyranni. Finns som Månpocket.

Demokratins förgörare, rapport från Demokratiutredningen, skrift 28, 1999:10. (Även utlagd  på Internet via regeringens hemsida.)

Lodenius, Anna-Lena & Wikström, Per (1998), Vit makt och blågula drömmar: Rasism och nazism i dagens Sverige. Stockholm: Natur och Kultur.

Lodenius, Anna-Lena &  Wingborg, Mats (1999), Svenskarna först? Handbok mot rasism och främlingsfientlighet. Stockholm: Atlas.

Lööw, Heléne (1990), Hakkorset och wasakärven: En studie av nationalsocialismen i Sverige 19241950. Avhandling från Historiska institutionen i Göteborg, nr 2:1990.

Lööw, Heléne (2000), Nazismen i Sverige 19801999: Den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna. Stockholm: Ordfront (reviderad utgåva).

Ofstad, Harald (1979), Vårt förakt för svaghet. Finns som Prisma Magnum pocket.

Sastamoinen, Armas (1966), Nynazismen. Stockholm: Federativs (reviderade utgåva).

 

Tillbaks till listan över viktiga begrepp