1

ArA fördömer statens godtyckliga beslut att neka bidrag till Sveriges Unga Muslimer

Antirasistiska akademin har följt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågors (MUCF) senaste beslut om att inte godkänna bidraget till Sveriges Unga Muslimer (SUM). Vi ser med stort bekymmer på att MUCF:s beslut grundar sig i godtyckliga underlag med en politisk agenda att misskreditera muslimer generellt och föreningen SUM i synnerhet. Detta beslut är ett i raden av de många politiska attacker som SUM, men även andra muslimska organisationer och individer, har fått utstå i Sverige under de senaste åren. Dessa attacker och misskrediteringar har oftast skett med islamofobiska argument som gömmer sig bakom viktiga begrepp som demokrati och jämställdhet. Vi ser även med stort bekymmer att MUCF använder dessa begrepp för att både ekonomiskt, politiskt och symboliskt begränsa, utesluta och pressa utsatta grupper som lever under hot för politiskt våld, diskriminering, segregation och rasism. Att statens misskreditering av etniska och religiösa grupper och uteslutningar av ekonomisk karaktär grundad på godtyckliga underlag varken kan eller bör bli föredöme eller metod för en demokratisk och jämställd myndighetspraxis.

Vi uppmanar MUCF att ompröva sitt beslut, att myndigheten även ska ta del av de lagar som finns om diskrimineringsgrunder och att myndigheten ska ta till sig bättre kunskap om frågor som berör rasism och islamofobi.

Se Pressmeddelandet

En kommentar

Kommentarer är stängda.