Till svenska universitet och högskolor: Israels koloniala förtryck måste upphöra!

Den israeliska statens koloniala förtryck av palestinierna och av de ockuperade palestinska områden måste upphöra. Israels militära upptrappning mot den palestinska befolkningen kan inte gå förbi obemärkt av svenska lärosäten. Universitet och högskolor ska inte vara delaktiga, varken direkt eller indirekt, i att upprätthålla den terror som den israeliska staten utsätter den palestinska befolkningen för. 

Undertecknande akademiker kräver att svenska universitet och högskolor upphäver samarbete med staten Israel så länge de fortsätter med sin apartheid regime, sin terrorverksamhet mot den palestinska befolkningen och tills de trappar ner sin senaste militära attack med avsikt till etnisk rensning. 

Undertecknande akademiker ställer oss bakom de palestinska kraven nedan, uppmanar alla akademiker att ställa sig bakom dem och uppmanar alla lärosäten och akademiska sammanslutningar att vidta aktiva åtgärder och ta fram konkreta handlingsplaner för att förverkliga kraven.

Vi, i linje med våra palestinska kollegor, vill uppmana våra kollegor i Sverige och även inom det internationella forskarsamhället att fullständigt, villkorslöst och konsekvent bojkotta alla israeliska akademiska och kulturella institutioner. Detta är våra krav:

  • Avstå ifrån alla former av deltagande, samarbete och gemensamma projekt i akademiska och kulturella sammanhang med israeliska institutioner;
  • Förespråka en fullständig bojkott av israeliska institutioner på nationell och internationell nivå – inklusive alla typer av finansiering av, eller bidrag till, dessa institutioner;
  • Förespråka att internationella akademiska institutioner avvecklar alla relationer med och investeringar i Israel;
  • Arbeta för att akademiska, kulturella och fackliga organisationer och sammanslutningar antar resolutioner som fördömer Israels politik;
  • Stöd palestinska akademiska och kulturella institutioner direkt utan att ställa krav på att de samarbetar med israeliska parter som ett uttalat eller outtalat villkor för stödet.

Vi ställer dessa krav i enlighet med den palestinska och internationella BDS-rörelsens (Boycott, Divestment and Sanction) mål:

  • Slut på Israels olika former av ockupation och kolonisering av Västbanken, Östra Jerusalem, Gazaremsan och syriska Golanhöjderna, och nedmontering av Israels apartheidmur i Västbanken;
  • Erkännande av alla palestiniers grundläggande medborgerliga rättigheter för fullständig jämlikhet i Israel;
  • Respektera, försvara och förespråka palestinska flyktingars rätt att återvända till hem och egendom i enlighet med FN-resolution 194.


Adrián Groglopo, lektor, Göteborgs universitet
Mekonnen Tesfahuney, Professor, Karlstads universitet
Paulina de los Reyes
Malin Ah-King, Forskare, Stockholms universitet
Leandro Schclarek Mulinari, lektor, Stockholms universitet
Erik Nelsson
Ylva Habel, Fil. Dr., fri forskare, Stockholm
Nicholas Smith, Södertörns högskola
Pouran Djampour, Postdoktor, Linköpings universitet
René Leon Rosales
Julia Willén, adjunkt, REMESO, Linköpings universitet
Irene Molina, Professor, Uppsala


0

Antirasistiska Akademin uttrycker sitt stöd till den colombianska storstrejken

Antirasistiska akademin vill härmed uttrycka sitt fulla stöd till det colombianska folket som sedan den 28:e april 2021 mobiliserat sig i en nationell strejk och samtidigt drabbats av omfattande statligt våld.  

Studenter och lärare vid gymnasieskolor och universitet har sedan den dagen mobiliserat sig tillsammans med fackförbund, gräsrotsorganisationer och ursprungsfolken i den största nationella strejken i modern tid. Strejkens främsta mål är att protestera mot en skattereform som tillsammans med andra reformer skulle fördjupa ojämlikheterna i landet. Strejken tvingade regeringen dra tillbaka skattereformen. Men folk fortsätter protestera tills regeringen drar tillbaka hela reformpaketet. 

Mot bakgrund av strejkens nya mål skickade regeringen poliskåren att slå ned de fredliga demonstrationerna med våld. Antalet demonstranter döda av polisens ingripanden har passerat ett 50-tal, mestadels ungdomar. Hundratals har utsatts för sexuellt våld, skottskador; olagliga frihetsberövanden närmar sig 2000 fall, varav nära 1000 inkluderar polisövervåld. Över 500 demonstranter har rapporterats försvunna under protesterna. Ursprungsfolken har demonstrerat tillsammans med ungdomar och även blivit mål för skjutningar och statligt våld. Myndigheternas passivitet bidrar till att naturalisera polisens kränkningar av de mänskliga rättigheterna och det eskalerande polisvåldet. 

Vi konstaterar att rapporteringen i svenska medier om de fredliga demonstrationerna i Colombia är ännu mycket mager. Med stöd i denna rapportering bestämde riksdagen nyligen att inleda förhandlingar om att sälja JAS-flygplan till Colombias regering.  

Mot denna bakgrund kräver Antirasistiska akademin att: 

1- Sveriges Televisions- och Sveriges Radios informerar sakligt om det omfattande polisvåldet mot de fredliga demonstrationerna, och att rapporteringen blir utförligt till försvar av de mänskliga rättigheterna i Colombia. 

2- Den svenska riksdagen stoppar all export av militär utrustning till Colombia och istället sätter press på att de mänskliga rättigheterna efterlevs i landet. 

3- Student- och lärarorganisationer i Sverige stödjer det colombianska folkets krav på att regeringen i Colombia ska garantera rätten till protest- och yttrandefrihet, att polisvåldet stoppas, att polisbrott utreds och döms. 

#SOSColombia, #NosEstanMatando, #Resistencia 

 Antirasistiska Akademin

0

ArA stödjer studenter på Malmös universitet

Studenter på Malmös universitet, vid fakulteten för Hälsa och samhälle, har uppmärksammat och klagat på brister i hur frågor om rasism tas upp inom utbildningen. Bristerna ligger i hur frågan tas upp av lärare, mångfalden bland lärarpersonalen och att en del studenter har hoppat av programmet på grund av rasistisk pedagogik och försök att tysta ner deras röster. Ledningen påpekar att utbildningen har “obekväma” frågor som studenter bör konfronteras med i en högskoleutbildning.

Antirasistiska Akademin vill värna om att ingen student eller lärare ska utsättas för rasism eller etnisk diskriminering, oavsett vad ledningen anser vad som är “obekväm” eller inte. För vem eller vilka menar fakulteten är, att utsättas för rasistiska påhopp, uttryck och pedagogik, en icke obekvämt fråga i så fall?

Det finns en mängd akademiker och universitetsstudenter med migrant bakgrund och från etniska minoriteter som vardagligen behöver stå ut med diskriminerande behandlingar, kränkningar och direkta fysiska attacker, både inom universiteten och utanför dem. Alla dessa bär med sig erfarenheter som fakulteten, lika mycket som resten av universiteten i Sverige, skulle behöva ta del av för att införa utbildningar i teorier om rasism som berör olika samhällssektorer, samt prioritera forskning om hur rasismen uttrycks och organiserar samhällets resurser, makt och inflyttande.

Vi ser med stor bekymmer den utveckling som sker inom svenska universitet i att förminska frågan om rasism och diskriminering till en “obekväm” fråga som bara “känsliga” rasifierade studenter och personal upplever. Vi ber fakulteten att göra en etisk insats i en av de mest akuta frågor som vår tid kräver i en värld där högerextremism, konservatism, anti-invandring-politik och antifeminism tar plats.

1

Nelson Maldonado-Torres – Coloniality of power and metaphysical catastrophe

In this last epic interview of the ArA series, Adrián Groglopo and Nelson Maldonado-Torres discuss what makes modern Western colonialism exceptional and incomparable to other and earlier forms of domination and imperial expansion, what consequences colonialism has today, and how decoloniality can reconstitute human relationships. This is a video to come back to and to study as it offers a rich account of the links between Western modernity and coloniality, as well as a generative view of decoloniality as an attitude and as an unfinished project.

Nelson Maldonado-Torres argues that the modern world is founded on the demographic, environmental, and metaphysical catastrophe of indigenous genocide, the invention of Blackness and Indigeneity, the Middle Passage, and the racial division of the world, including the imbrication of race with gender and class. He approaches decoloniality as counter-catastrophic activity: a creative challenge to the problematic premises of Western modernity, instead of as a reformist or episodic process.

For Maldonado-Torres, decoloniality and counter-catastrophe exceed the limits of multiculturalism as well as liberal diversity and inclusion. With radical generosity at its core, the decolonial turn is a reconstitution of the healthy human difference that is recognized through otherness and that thrives in the face of that otherness. Inviting relationships of giving and receiving instead of creating wars and essentializing differences, decoloniality is an idea of an-other form of relationality, as well as another way of creating human relationships. The decolonial turn is a counter-catastrophic turn, a way of action to restore humanity through generous and affirmative relations beyond the paradigm of war.Producerad av Antirasistiska Akademin, år 2018, med stöd av MUCF. www.antirasistiskaakademin.se
Projektansvarig och intervjuare: Adrián Groglopo – Ordföranden för Antirasistiska Akademin och lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet
Foto och klipp: Sergio Joselovsky
Projektassistent: Talía Murillo

0

May-Britt Öhman – Sveriges koloniala teknik och återvinnande av samisk identitet

I denna intervju har May-Britt Öhman ett samtal med Adrián Groglopo om den koloniala situation som Samerna genomgått i Sverige. Utifrån en berättarteknik om egna minnen och upplevelser om vad som kännetecknar den koloniala situationen för samerna, berättar May-Britt om sin uppväxt i en tystnad om samisk bakgrund och kulturarv.

I denna levande berättelse går det att urskilja kolonialismens tekniker för att omformatera Nordens ursprungsbefolkning till en fråga om minoritetsrättigheter och föreningsformer vilket har lett till en för dem ständig kamp över rätten till markområden och kulturell identitet.

I denna introspektiva intervju förs det också fram en berättelse om den svenska statens koloniala procedur genom olika tider, som varit att studera samerna ur ett rasbiologiskt perspektiv, försöka förstöra samisk organisering, förbjuda det samiska språket och försvenska samerna: Det tas även upp hur flera generationer av människor vuxit upp utan kännedom om sin egna samiska bakgrund samt hur de förbjöds, tystades ner eller uteslöts när de försökte lyfta fram sin samiska bakgrund och kulturella identitet.

Att känna skam över att tillhöra eller ha samisk bakgrund har varit centralt för det statliga assimileringsprojektet som idag förstås som frågan om integration i det svenska samhället. Ett gediget och djupt samtal som lyfter fram den grund-kolonialismen som människor i Sverige fortfarande lever med och i, men också de strukturer som med mer moderna och anpassade regler och diskurser fortfarande upprätthåller ett kolonialt system för Sápmi.

___________________________________________________________________ Producerad av Antirasistiska Akademin, år 2018, med stöd av MUCF. www.antirasistiskaakademin.se

Projektansvarig och intervjuare: Adrián Groglopo – Ordföranden för Antirasistiska Akademin och lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Foto och klipp: Sergio Joselovsky Projektassistent: Talía Murillo