ArA anmäler tv-programmet Jenny Strömstedt på Tv4 för etnisk diskriminering

Till TV och radio granskningsnämnden

Föreningen Antirasistiska akademin anmäler härmed Tv4 och programmet ”Jenny Strömstedt” Avsnitt 9” från den 21 april 2013 för ras- och etnisk diskriminering och kränkning under en öppen sändning. I programmet står en naken asiatisk man i studion framför programledaren Jenny Strömstedt och sångerskan Maja Ivarsson, samt övriga gäster, alla vita; hans kropp blir analyserad, kommenterad och granskad. Programmet var tänkt som en motreaktion till det danska TV-programmet “Blachman” som ansågs sexistiskt nedvärdera en människa framför TV-kamerorna. Meningen sägs ha varit att visa hur mäns makt över kvinnor konstrueras. Programmet sägs också ämna sätta igång en debatt om könsmaktsordningen. Men programmet i den svenska versionen utgör en rasistisk kränkning snarare än en föreställning om omvänd sexism i och med att en grupp vita personer i maktposition kommenterar en asiatisk mans nakna kropp. Om syftet var att vända på könsmakts-ordningen, varför användes då inte en vit mans kropp? Genom att en asiatisk mans kropp används som representation, framställs det som att det är de asiatiska männen – inte den vita svenska mannen- som upprätthåller könsmaktsordningen i Sverige. Inslaget i programmet är klart rasistiskt och påminner om den rasbiologiska traditionen att mäta, observera, diagnosticera och experimentera med icke-vita kroppar. Detta gjordes under institutionaliserade former när det rasbiologiska institutet i Uppsala (1922-1945) hade sin forskningsverksamhet kring studier om påstådda biologiska rasskillnader. Programmets producenter och programledare har använt sig av en liknande praktik och därmed spridit budskapet om att det fortfarande står i de vitas rätt att iaktta, kommentera, studera, analysera och utreda offentligt icke-vita kroppar. Detta bör förstås i en tid då rasistiska uttryck har florerat återigen via media kanaler, politiska kommentarer och riksdagspartier. Vi ser mycket allvarligt på att TV4 med dess ledning och personal nu väljer att sprida ut grova uttryck av rasism fastän kanalen under en lång tid har tagit ställning mot rasism.