Om ArA

Antirasistiska akademins arbete

Antirasistisk Akademi är en ideell förening vars syfte är att bekämpa rasism i det vetenskapliga samhället och inom universitetens, högskolornas, och forskningsinstitutionernas alla verksamheter. Vårt arbete ska med denna inriktning utmynna i ett deltagande i det breda antirasistiska arbete som pågår överallt i samhället.

Antirasistiska akademin arbetar för att göra all akademisk verksamhet fri från alla former av rasism, diskriminering och segregation samt att kommunicera antirasistisk forskning inom ramen för universitetsvärldens samverkan med samhället. Vi verkar också för att forskning i allmänhet antar en antirasistisk etikkod som kan utgöra ett viktigt villkor för beviljande av nya anslag genom att uppmana forskaren på att ta ställning mot rasism i sitt sätt att forska. Vidare vill vi få svenska universitet/högskolor/forskningsinstitut att bedriva antirasistisk undervisning.

Rent praktiskt innebär detta att vi ordnar antirasistiska aktiviteter som seminarier, konferenser, föreläsningar, antirasistiska kampanjer, demonstrationer, etc. inom och utanför akademiska miljöer. Vi sprider information om kunskapsläget från forskningen om rasism och diskriminering i Sverige och internationellt. Vi tycker också det är viktigt att på våra egna arbetsplatser synliggöra rasism, diskriminering och segregation vid rekrytering av studenter och personal, samt i den egna kursers litteratur och utbildningsmetoder.

I våra stadgar kan du läsa ännu mer utförligt om det arbete som Antirasistiska akademin ska bedriva och på vilket sätt det ska göras.

ArA är medlemmar i European Network Agains Racism (ENAR) – Till ENARS hemsida

Bli medlem

Är du intresserad av att bli medlem i Antirasistiska akademin? Gå då till sidan Kontakt och använd formuläret där för att skriva till oss.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara