Till svenska universitet och högskolor: Israels koloniala förtryck måste upphöra!

Den israeliska statens koloniala förtryck av palestinierna och av de ockuperade palestinska områden måste upphöra. Israels militära upptrappning mot den palestinska befolkningen kan inte gå förbi obemärkt av svenska lärosäten. Universitet och högskolor ska inte vara delaktiga, varken direkt eller indirekt, i att upprätthålla den terror som den israeliska staten utsätter den palestinska befolkningen för. 

Undertecknande akademiker kräver att svenska universitet och högskolor upphäver samarbete med staten Israel så länge de fortsätter med sin apartheid regime, sin terrorverksamhet mot den palestinska befolkningen och tills de trappar ner sin senaste militära attack med avsikt till etnisk rensning. 

Undertecknande akademiker ställer oss bakom de palestinska kraven nedan, uppmanar alla akademiker att ställa sig bakom dem och uppmanar alla lärosäten och akademiska sammanslutningar att vidta aktiva åtgärder och ta fram konkreta handlingsplaner för att förverkliga kraven.

Vi, i linje med våra palestinska kollegor, vill uppmana våra kollegor i Sverige och även inom det internationella forskarsamhället att fullständigt, villkorslöst och konsekvent bojkotta alla israeliska akademiska och kulturella institutioner. Detta är våra krav:

  • Avstå ifrån alla former av deltagande, samarbete och gemensamma projekt i akademiska och kulturella sammanhang med israeliska institutioner;
  • Förespråka en fullständig bojkott av israeliska institutioner på nationell och internationell nivå – inklusive alla typer av finansiering av, eller bidrag till, dessa institutioner;
  • Förespråka att internationella akademiska institutioner avvecklar alla relationer med och investeringar i Israel;
  • Arbeta för att akademiska, kulturella och fackliga organisationer och sammanslutningar antar resolutioner som fördömer Israels politik;
  • Stöd palestinska akademiska och kulturella institutioner direkt utan att ställa krav på att de samarbetar med israeliska parter som ett uttalat eller outtalat villkor för stödet.

Vi ställer dessa krav i enlighet med den palestinska och internationella BDS-rörelsens (Boycott, Divestment and Sanction) mål:

  • Slut på Israels olika former av ockupation och kolonisering av Västbanken, Östra Jerusalem, Gazaremsan och syriska Golanhöjderna, och nedmontering av Israels apartheidmur i Västbanken;
  • Erkännande av alla palestiniers grundläggande medborgerliga rättigheter för fullständig jämlikhet i Israel;
  • Respektera, försvara och förespråka palestinska flyktingars rätt att återvända till hem och egendom i enlighet med FN-resolution 194.


Adrián Groglopo, lektor, Göteborgs universitet
Mekonnen Tesfahuney, Professor, Karlstads universitet
Paulina de los Reyes
Malin Ah-King, Forskare, Stockholms universitet
Leandro Schclarek Mulinari, lektor, Stockholms universitet
Erik Nelsson
Ylva Habel, Fil. Dr., fri forskare, Stockholm
Nicholas Smith, Södertörns högskola
Pouran Djampour, Postdoktor, Linköpings universitet
René Leon Rosales
Julia Willén, adjunkt, REMESO, Linköpings universitet
Irene Molina, Professor, Uppsala