ArAs årskonferens!

ara-konf-2016VÅR RASISTISKA SAMTID OCH ANTIRASISTISKA FRAMTID

22-23 oktober 2016
Malmö, Sofielunds Folkets hus
Läs mer om konferensen på Facebook!
Konferensen är gratis.


 

KONFERENSPROGRAMMET

Lördag 22 oktober

14.00 – 14.15
Öppningsanförande. ArAs ordförande Adrian Groglopo

14.15 – 15.15
Det rasistiska våldet idag. Föreläsning med Mattias Gardell, professor i religionshistoria och författare till den Raskrigaren, om seriemördaren Peter Mangs i Malmö

15.30 – 16.15
När asylrätten var naturlag. Koloniala fantasier och migration. Föreläsning med Edda Manga, idehistoriker som forskar vid Mångkulturellt centrum i Stockholm

16.30 – 17.15
Asylaktivism och forskning. Ett samtal mellan doktoranderna Emma Söderman och Pouran Djampour, som delar med sig av tankar utifrån arbetet med den nya antologin ”Irreguljär migration i Sverige. Rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar”. Moderator: Leandro Schclarek Mulinari

17.30 – 18.30
Om minoritetsrepresentation och ojämlika utfall inom skolan och utbildningsväsendet. Föreläsning med Tobias Hübinette, forskare vid Karlstad universitet och Uppsala universitet

Söndag 23 oktober

10.00 – 12.00
Tio år bakåt, tio år framåt. Ett samtal om de tio åren som gått sedan den offentliga utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (SOU 2005:41) skrevs. Hur såg situationen ut när rapporten skrevs, vad har hänt sedan dess och vilka framtidsutblickar finns idag? Med Masoud Kamali,, Professor i Socialt arbete, utredare, Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia och redaktör för utredningen, Adrian Groglopo och Marcus Lauri, sekreterare, Irene Molina, professor i kulturgeografi. Moderator: Edda Manga

13.00 – 13.45
Antirasistisk kunskapspolitisk agenda – utblickar och framåtblickar. Konferensen avslutas en diskussion i helgrupp, ett öppet samtal som syftar till att kollektiv reflektion kring antirasismens möjligheter och nödvändighet. Samtalsledare: Majsa Allelin och Leandro Schclarek Mulinari

13.45 – 14.00
Konferensavslutning

14.15 – 16.00
Antirasistiska akademins årsmöte