Antirasistiska akademins styrelse

Årsmötet 23 oktober 2016, Malmö

Sedan årsmötet i oktober 2018 ser styrelsen ut som följer:

Ordföranden Adrián Groglopo
Vice ordföranden Juan Velazques
Sekreterare Lena Sawyer
Kassör Robert Nilsson Mohammadi
Styrelseledamot Leandro Schclarek Mulinari
Styrelseledamot Nazem Tahvilzadeh
Styrelseledamot Gina Manzizila