Rapporter

Här presenterar vi olika texter från forskare och aktivister. Texterna är sorterade i datumordning med de senaste överst.

Klicka på titlarna för att komma till texterna. I vissa fall finns det också länkar till de föreningar och organisationer som har publicerat texterna.


Racism and Discrimination in the Context of Migration in Europe – ENAR Shadow Report 2015-2016
Rapporten är framtagen av ENAR och dess medlemsföreningar i Europa, varav ARA är en av dessa.

Afrofobi – En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige
Mångkulturellt centrum 2014. Rapporten är framtagen på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet.

Alternative report – To Sweden’s 19th, 20th and 21st periodical reports to the committee on elimination of racial discrimination
Afro-Swedish National Association 2013.

Integrationens svarta bok – Agenda för jämlikhet och social sammanhållning
Slutbetänkande av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering
Statens offentliga utredningar (SOU) 2006.

Bortom Vi och Dom – Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering
Kulturdepartementet – Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. Statens offentliga utredningar (SOU) 2005.

Stadens rasifiering
Irene Molina, Uppsala universitet, 1997