Böcker & Rapporter

Under 2015 har ArA arbetat fram och publicerat två böcker som är viktiga stöttande bidrag till den antirasistiska kampen och till alla som vill vara en del av den.

Båda böckerna går att beställa från Bokus, Ginza, Tradera samt Adlibris.

Antirasistisk ordbok

omslag Antirasistisk ordbokSpråk är ett viktigt medel i kampen för rättvisa. Den här ordboken samlar ett antal begrepp som Antirasistiska Akademin (ArA) anser är grundläggande för den antirasistiska kampen som förs idag i Sverige och i resten av Europa. Det är en samling av begrepp som har definierats och förklarats av ett flertal antirasistiska forskare i Sverige där många av oss är verksamma och anknutna till föreningen ArA.

Boken är lättillgänglig och vänder sig till alla. Kring varje begrepp som boken tar upp finns en kortare text som introducerar begreppet och förklarar det på ett grundläggande sätt. Till var och ett av begreppen finns också hänvisningar för vidare läsning och fördjupning för den som är intresserad.

Redaktör: Adrián Groglopo

Läs Antirasistisk Ordbok som PDF

Vardagens antirasism

omslag Vardagens antirasismDetta är en antologi, det vill säga en samling av texter från olika författare.

Varför en bok om antirasism? Det enklaste svaret skulle vara att det behövs på grund av den rasism som genomsyrar det svenska samhället. Ett mer invecklat svar är för att rasism präglar våra sociala relationer i olika dimensioner. Dessa dimensioner sträcker sig från den institutionella till den vardagliga, från den politiska till våra känslomässiga relationer. Det är med andra ord dessa relationer som medvetet eller omedvetet präglar våra liv, institutionellt och emotionellt. Vi behöver därför utbyta erfarenheter, tankar, visioner, metoder och strategier med varandra. Därför denna bok.

I denna antologi samlar vi 26 texter från en blandning av forskare, aktivister, poeter, författare, journalister, jurister och andra som i sin vardag har bekämpat rasism och diskriminering på olika sätt. En kamp som sker i vardagen, och som uttrycks i personligt kollektiva erfarenheter. En kamp som skapar en politisk identitet: antirasism. En antirasism som vet att en annan värld är möjlig.

Redaktörer: Adrián Groglopo, Majsa Allelin, Diana Mulinari, Carlos Días

Läs Vardagens Antirasism som PDF

 

Rapporter

Här presenterar vi olika texter från forskare och aktivister. Texterna är sorterade i datumordning med de senaste överst.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara